Suomen turvetuottajat ry.


Suomen Turvetuottajat Ry on turvealan etujärjestö, joka ajaa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja bioenergian käytön edistämiseksi. STT ry on perustettu vuonna 1997, kotipaikkana Seinäjoki. Yhdistyksellä on yhdeksästä jäsenestä muodostuva hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jäsenistö koostuu eri puolilla Suomea toimivista pienistä ja keskisuurista turvetuotantoalan yrittäjistä ja yrityksistä. 

Strategia

Yhdistyksen tarkoituksena on turpeen pientä ja keskisuurta tuotantoa harjoittavien jäsentensä yleisten,yhteisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä kehittää jäseniäänammatillisesti ja sivistyksellisesti turvealan ammatinharjoittamiseenliittyvissä asioissa sekä edustaa yhdistyksen jäseniä Suomessa ja EU:ssa käytävässä energiakeskustelussa, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistyksen tuottajajäseneksi voi liittyä turpeen tuotantoa ja / tai jalostustaharjoittavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt.
Kannattajajäseniksi voi liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksenkokous voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä.

Liity jäseneksi!

Jäseneksi liittyminen tapahtuu täyttämällä jäsenlomake ja lähettämällä se osoitteeseen: Suomen Turvetuottajat ry,  Kurkihirsi 6, 50170 Mikkeli tai hanna.haavikko@gmail.com


STT tarjoaa jäsenilleen:

 • koulutusta
 • ajankohtaista tietoa ympäristönsuojelusta ja ympäristölupahakemuksiin liittyvistä asioista
 • alan edunvalvontaa
 • tietoa turvetuotannon tilastoinnista
 • ajankohtaista tietoa energiamarkkinoista ja niissä tapahtuvista muutoksista
 • lausuntoja alaa koskevissa asioissa
 • henkilökohtaista neuvontapalvelua

STT on mukana:
 • Suomen bioenergia yhdistys Finbiossa
 • GTK:n turvevarojen ohjausryhmässä
 • Ympäristöministeriön kansallisessa turvetuotannon koordinoinninohjausryhmässä
 • BioTar-hankeessa
 • Turvetuotannon palosuojeluohje- työryhmässä
 • Kansallinen turvealan aumamamittaus toimikunnassa
 • yhteistyössä Työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston kanssa
 • yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa
 • Bioforum yhteistyöryhmässä


Suomen turvetuottajat ry. hallitus 2016-2017


Pj Hanna Haavikko  puh. 044-5206288    e-mail. hanna.haavikko@gmail.com  

Vpj.Taisto Raussi      puh. 0400-886295    e-mail. taisto.raussi@raussinmetalli.com              

Hannu Isokääntä     puh. 0400-281889    e-mail. hannu.isokaanta@megaturve.com    

Jarkko Juntunen      puh.                             e-mail. peatpower10@gmail.com            

Risto Kokko              puh. 0400-926405    e-mail. risto.tapani@outlook.com  

Simo Könnö             puh. 040-5846085    e-mail. turvebotnia@toimisto.fi             

Pekka Purola           puh. 0400-181812    e-mail. ekoturve@gmail.com                             

Jaakko Salminen     puh.  0400-761470   e-mail. jusalmin@hotmail.com                            

Kalevi Vilppola        puh. 0400-276109    e-mail. paavolan.turve@kotinet.com                                                                                       Suomen Turvetuottajat Ry, KUHANKEITTÄJÄNKATU 20, 50190 MIKKELI, Puh. 050 5960600 Mobiili