Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

S
uomen turvetuottajat ry. on mukana alan kehittämisprojekteissa sekä tiedotus- ja koulutusmateriaalin tuottamisessa. Bioforum:

Bioenergia-alan järjestöt; Finbio, Puuenergia ry, Suomen Turvetuottajat ryja Turveteollisuusliitto ry, ovat perustaneet yhteistyöryhmän, johonka kuuluvatkunkin yhdistyksen puheenjohtajat ja toiminnan- tai toimitusjohtajat.Yhteistyöryhmä kokoontuu tarkoituksenaan saattaa toisensa tietoiseksijärjestöjen ajankohtaisista asioista ja luoda yhteneväinen linja päättäjiensuuntaan.BioTar:

BioTar on Biologisten tarkkailumenetelmien kehittäminen turvemaiden käytön vaikutusten arviointiin.PK-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen:Turpeentuotantoa, ympäristöasioita ja turvallisuutta:
 
 
Lomakkeita turvetuotantoalueen pelastussuunnitelman ylläpitoon ja kirjaamiseen:
 
 
Videoita:


Suomen Turvetuottajat Ry, KUHANKEITTÄJÄNKATU 20, 50190 MIKKELI, Puh. 050 5960600

  näytä normaaliversio » Ylös