S
uomen turvetuottajat ry. on mukana alan kehittämisprojekteissa sekä tiedotus- ja koulutusmateriaalin tuottamisessa. Bioforum:

Bioenergia-alan järjestöt; Finbio, Puuenergia ry, Suomen Turvetuottajat ryja Turveteollisuusliitto ry, ovat perustaneet yhteistyöryhmän, johonka kuuluvatkunkin yhdistyksen puheenjohtajat ja toiminnan- tai toimitusjohtajat.Yhteistyöryhmä kokoontuu tarkoituksenaan saattaa toisensa tietoiseksijärjestöjen ajankohtaisista asioista ja luoda yhteneväinen linja päättäjiensuuntaan.  • BioForumin näkemys energia- ja ilmastostrategiaan - kalvosarja lähetettiin kaikkiin maakuntaliittoihin 3.3.2006

  •  Bioforumin kirje kansanedustajille - lähetetty kirje 5.lokakuuta, jossa käsitellään  tulevaa energia- ja ilmastostrategiaa.BioTar:

BioTar on Biologisten tarkkailumenetelmien kehittäminen turvemaiden käytön vaikutusten arviointiin.PK-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen:Turpeentuotantoa, ympäristöasioita ja turvallisuutta:
 
 
Lomakkeita turvetuotantoalueen pelastussuunnitelman ylläpitoon ja kirjaamiseen:
 
 
Videoita:

Suomen Turvetuottajat Ry, KUHANKEITTÄJÄNKATU 20, 50190 MIKKELI, Puh. 050 5960600 Mobiili